Mokslinių pranešimų kryptys

 

 •   verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo plėtra;  
 •   naujovių ir mokslo taikomųjų tyrimų įtaka studijų kokybei;    
 •   geroji patirtis, projektinio darbo informacijos sklaida;             
 •   šalies ar regionų vadybos ir ekonomikos plėtros aktualijos;   
 •   biomedicinos mokslų inovacijos ir jų taikymas;                      
 •   naujovės technologijų srityje ir jų taikymas;                
 •   informacinių technologijų naujovės ir jų taikymas.

Pranešimai ir straipsnių publikavimas

Pranešimai skaitomi lietuvių kalba, 10 min. trukmės,  Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakultete (adresas: Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda)

Straipsniai. Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami konferencijos elektroniniame leidinyje.

 • Reikalavimus straipsniams rasite ČIA
 • Straipsnio šabloną rasite ČIA
 • Vadovo atsiliepimo formą rasite ČIA

Svarbiausios datos

Iki 2020 m. balandžio 10 d.

 • Konferencijos dalyvių ir pranešimų skaitytojų studentų elektroninė registracija ČIA
 • Vadovų ir dėstytojų elektroninė registracija ČIA

Iki 2020 m. balandžio 24 d.

Straipsnių, kurie bus publikuojami el. leidinyje, pateikimas pagal šabloną (straipsnio šabloną rasite ČIA).

2020 m. gegužės 20 d.  
Respublikinė mokslinė - praktinė studentų konferencija VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: ĮNOVACIJŲ ĮŽVALGOS 2020


Konferencijos vieta

Konferencija vyks:

Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakultete
adresas: Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda


Organizatoriai

Konferenciją organizuoja Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas.

Kontaktai:

 • lekt. Viktorija Venevičienė (organizacinio komiteto pirmininkė), 
 • doc. dr. Irma Spiriajevienė (mokslinio komiteto pirmininkė)
 • El. paštas kvkkonferencija2020@gmail.com

Create Your Own Website With Webador